İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

– İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.
– Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır.
– Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
– Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri ortamlar sağlanır.
– Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur.
– Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.
– Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
– Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

STAJ İMKANI

MAKİSAN MAKİNE olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj imkanı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, MAKİSAN’ın gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz. Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.
Staj kadrosu, bölüm yöneticileri tarafından bildirilen ihtiyaç doğrultusunda tespit edilmektedir.
Müşteri, yakın akraba ya da devlet kurumlarıyla olan ilişkilerini kullanarak staj başvurusunda bulunan öğrenciler için herhangi bir öncelik sağlanması söz konusu değildir.
Staj süresi en az 20 iş günü olarak belirlenmiştir.
Staj isteği kabul edilen öğrenciler, staj süresi başlamadan öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesini, resmi bir kurumdan alacakları sağlık raporunu ve nüfus cüzdanı fotokopisini Yönetim Temsilciliği departmanına iletmekle sorumludurlar. Staj başlangıcı için stajın her iki tarafın onayı ile resmi nitelik kazanmış olması gerekmektedir.
Zorunlu staja tabi olan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenir.
Stajyerlere herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz.
Staj süresince stajyerlerin günlük öğle yemeği ihtiyacı karşılanmaktadır.

Contact

MAKİSAN
MAKİNE

Kurumsal

Faaliyet Alanları

Üretim Teknolojisi

Kalite

İnsan Kaynakları

İletişim
Kariyer
Açık pozisyonlar için tıklayınız.
  • Ramazanoğlu Mah. Şüheda Cad. No:22 Şeyhli Pendik, İstanbul TÜRKİYE
  • +90 216 378 78 28 - 29 - 39
  • +90 216 378 95 26
Contact